Algemene voorwaarden

Onze voorwaarden en overige info voor seizoensverhuur

Artikel 1: De vakantiewoning kan enkel gereserveerd worden door betaling van een voorschot dat 50% bedraagt van de totale huurprijs. Het saldo van de huurprijs en de aanvullende kosten moeten betaald worden 15 dagen voor de aanvangsdatum van de huur.

Artikel 2: Op de voorziene betalingsdatum moet bovendien een waarborgsom betaald worden. De waarborg wordt terugbetaald binnen de twee maand na het vertrek van de huurder, indien hij al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 3: Als de huurder niet op tijd het saldo betaalt, zal het immobiliënkantoor het recht hebben de woning verder te verhuren. Wanneer dit effectief gebeurt, zal de eerste huurder het verschil in opbrengst een commissieloon van 15% op de herverhuring aan het immobiliënkantoor moeten betalen. Kan de woning niet meer opnieuw verhuurd worden dan blijft de huurder het volledige saldo aan de verhuurder verschuldigd.

Artikel 4: Behalve anders vermeld neemt het agentschap bij aankomst en bij vertrek de water-, elektriciteits-, gas- en/of verwarmingstellers op en verrekent het verbruik met de waarborg.

Artikel 5: De huurder heeft de schriftelijke toestemming van de verhuurder of het immobiliënkantoor nodig om onder te verhuren of dieren in de woning binnen te brengen.

Artikel 6: De huurder moet van het gehuurde goed gebruik maken als een goede huisvader. Dit betekent onder meer: dat de voorwerpen die deel uitmaken van de huisraad niet mogen verplaatst worden, dat het huishoudelijk reglement moet gerespecteerd worden en dat de huurder bij vertrek de woning moet schoonmaken. Beschadigingen dienen onmiddellijk aan het immobiliënkantoor gemeld te worden. Het aantal personen dat de woning mag betrekken wordt bepaald: hetzij door het aantal bedden, hetzij door formele aanduiding.

Artikel 7: De aangerekende huurprijs omvat eveneens het commissieloon, de vaste rechten en een forfait voor controle en nazicht. Aangevraagde of noodzakelijke eindreiniging wordt aangerekend. Een verzekering tegen brand, waterschade, glasbraak en een annulatieverzekering zijn eveneens in de huurprijs begrepen. De algemene voorwaarden betreffende deze verzekeringen liggen ter inzage op het agentschap.

Artikel 8: In de woningen waar een inventaris bestaat, is de huurder gehouden de juistheid ervan na te gaan en zijn opmerkingen schriftelijk bekend te maken binnen de 24 uur. Hetzelfde geldt voor de netheid van de woning.

Artikel 9: Om verdere verhuring mogelijk te maken mag de huurder de borden en affiches niet wegnemen en moet hij bezoek van het immobiliënkantoor toelaten dagelijks van 10 tot 12 uur en van 14 tot 17 uur.

Artikel 10: De verhuringsperiode loopt van 15 uur de eerste dag tot 10 uur de laatste dag. Het in ontvangst nemen en het terugbezorgen van de sleutels, kan enkel geschieden tijdens de openingsuren van het kantoor.

Artikel 11: Het agentschap is niet verantwoordelijk voor de goede werking van de elektrische en verwarmingstoestellen, noch voor eventuele gebreken aan het gebouw, noch voor openbare werken.

Artikel 12: Het is verboden zich in de gehuurde vakantiewoning te domiciliëren.